Miljö

Adena Clean arbetar efter ISO-standard och ser arbetsmiljö, kvalitet och miljö som integrerade delar av vår totala utveckling av företaget. Detta med hjälp av miljövänliga produkter och arbetsmetoder, samt information till och utbildning av vår personal i miljöfrågor för ökad kompetens.

Vi följer god affärsetik i alla delar av vår verksamhet. Av detta följer att Adena Clean skall verka för att våra tjänster uppfyller kundernas behov och förväntningar. Vi verkar för att våra tjänster skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och eftersträvar bästa möjliga resursutnyttjande i allt vi gör. Våra medarbetare skall samtidigt ha en arbetsmiljö som är säker och utvecklande. Vi försöker påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i miljöfrågor.