Partners

Vi arbetar med redskap och kemikalier från Gipeco, www.gipeco.se

Vi använder kemikalier samt förbrukningsmatrial från vår grossist Cleanhouse, www.cleanhouse.nu

Vi samarbetar med Entré Service i Stockholm AB när det gäller hyrmattor. www.hrbjorkman.se

Vi har vår ansvarighetsförsäkring hos Allians försäkringsmäklare,http://www.allians.com/almega/

Vi är medlemsföretag i Svensk Näringsliv http://www.serviceentreprenorerna.se och Almega Tjänsteförbunden.

Vi har avtal med Fastighetsanställdas Förbund.

Vi är medlem i Almega Serviceentreprenörerna. www.almega.se/serviceentreprenor

Vi är medlem i Svenska Golvrådet.www.golvradet.se