Referenser

Sthlms Estetiska Gymn. Städyta m² ca 2.400
Mats Kjellmer, 08-709 22 70 Avtalstid from-tom 2000 - *
     
Patria Helicopters AB Städyta m² ca 7.700
Hans Bergnor, 08-593 787 00 Avtalstid from-tom 1990 - *
     
HSB Brf Bofinken Städyta, 18 trappuppgångar  
Ann-Christine Lundbäck, 070 882 65 04 Avtalstid from-tom 2007 - *
     
Selstor AB Städyta m² ca 400
Nina Nord, 073 976 78 88 Avtalstid from-tom 2007 - *
     
BRF Äpplet Städyta, 39 trappuppgångar  
Mariann Tell, 070 632 43 52 Avtalstid from-tom 1991 - *
     
Joakim Gustavsson Livsmedel AB Städyta m² ca 2000
Joakim Gustavsson, 08-445 53 70 Avtalstid from-tom 1996 - *
     
Barnmorskorna, Gamla Stan Städyta m² ca 625
Madelene Kilsbeck, 08-411 24 11 Avtalstid from-tom 2004 - *

*= Avtalen löper vidare med avtalad uppsägningstid