Adena Clean arbetar efter ISO-standard och ser arbetsmiljö, kvalitet och miljö som integrerade delar av vår totala utveckling av företaget. Detta med hjälp av miljövänliga produkter och arbetsmetoder, samt information till och utbildning av vår personal i miljöfrågor för ökad kompetens.

Vi följer god affärsetik i alla delar av vår verksamhet. Av detta följer att Adena Clean skall verka för att våra tjänster uppfyller kundernas behov och förväntningar. Vi verkar för att våra tjänster skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och eftersträvar bästa möjliga resursutnyttjande i allt vi gör. Våra medarbetare skall samtidigt ha en arbetsmiljö som är säker och utvecklande. Vi försöker påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i miljöfrågor.

Vi arbetar efter ISO-standard för miljö och kvalitet!

Vi är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv

Vi arbetar med ergonomiska redskap, förbrukningsmaterial och miljövänliga kemikalier från Gipeco och Cleanhouse

person in white robe holding black and yellow umbrella

Vi sätter stort värde på vår personal och utbildar dem i miljöfrågor.

Vi har personal som utbildas i miljöfrågor, lokalvård och att vara serviceinriktade. Städpersonalen är den som kommer i kontakt med kunden dagligen och på nära håll. De jobbar alltid med det senaste inom miljöanpassande kemikalier, redskap och maskiner. Många av våra anställda är tvåspråkiga; de talar svenska och minst ytterligare ett språk i och med att de kommer från många olika länder. Många av våra anställda har lång erfarenhet inom lokalvård.